Contact: 06 4011 8916

Praktijk Nishkampa


Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut     

Ondersteuning thuis

Vanuit mijn opleiding als Z - verpleegkundige, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en geregistreerd Registercounsellor ABvC® is het ook mogelijk om professionele ondersteuning te krijgen in de thuissituatie, zowel met PGB (Persoonsgebonden budget) als zonder PGB. Bij ondersteuning thuis gaat het om extra ondersteuning op het gebied van structuur, dagritme en praktische hulp bij taken die gericht zijn op het bevorderen, behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. De begeleiding die ik bied heeft als doel om zorg te organiseren die aansluit op de wens en behoeften van de cliënt en diens omgeving.

 • Dit kan zijn het begeleiden bij dagbesteding of het aanbieden van activiteiten
 • Begeleiding en ondersteuning bieden bij het bezoeken van een arts of instantie
 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie
 • Het ondersteunen bij praktische vaardigheden / handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid
 • Het oefenen met het aanbieden van structuur, voeren van regie en uitvoeren van handelingen die het behoud of versterken van de zelfredzaamheid bevorderen
 • Begeleiding bij administratie en contacten met instanties
 • Planning en organisatie van de administratie
 • Ondersteunende gesprekken bij levensvraagstukken en zingevingsvragen
 • Ondersteunende begeleiding bij verlies van gezondheid
 • Ondersteunende begeleiding bij angsten
 • Begeleiding bij rouw- en verlieservaringen

 

Minimale uren per opdracht is 2 uur

Uurtarief in overleg.

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok