Contact: 06 4011 8916

Praktijk Nishkampa

BATC Complementair Therapeut 

Spagyriek

In de praktijk wordt gewerkt met de spagyrische essences van Phylak Sachsen GmbH.
Spagyriek is een alchemistische plantgeneeskunde, welke is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Spagyriek werkt met krachten uit de natuur en kan blokkades, onevenwichtigheden, tekorten en andere ziekmakende factoren opheffen en het ziekteproces bij mens en dier transformeren. 

Spagyriek valt onder de natuurlijke geneeswijzen.
Onder natuurlijke geneeswijzen verstaan we een verzameling van geneeswijzen, die het zelfhelend vermogen van de mens stimuleert.
De spagyriek essences en spagyriek complexen zijn volledige natuurlijke producten, welke vervaardigd zijn vanuit planten. Deze essences zijn toe te passen bij acute en chronische klachten en ze kunnen ondersteunend werken naast de reguliere behandeling.
Spagyriek is ook geschikt voor pijnbestrijding, preventieve doeleinden en ter ondersteuning van bewustzijnsprocessen. Het heeft een transformerende en helende werking op energetisch en spiritueel niveau (lichaam, geest en ziel) en herstelt daar waar nodig is de balans.

Door het holistische karakter van spagyriek kan ik de specifieke thematiek die bij je speelt, vanuit meerdere stromingen benaderen. Dit bijvoorbeeld vanuit numerologie, astrologie, aura-chakra leer, de meridianenleer, 5-elementenleer, kabbala, de levensboom en tarot.

Alle complexen binnen de spagyriek kunnen naast reguliere geneesmiddelen en complementaire middelen gebruikt worden.

Informatie Spagyriek


Opleiding Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™, is ontwikkeld door Ronald Nieuwenhuizen en valt onder de Bewustzijnssynthese®, welke vastgelegd en geregistreerd is bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

 Werkwijze Spagyriek