Contact: 06 4011 8916

Praktijk Nishkampa

BATC Complementair Therapeut 

Klachtenregeling

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Cliënten hebben het recht een klacht in te dienen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De klachtenregeling zorgt ervoor dat de klachten van cliënten worden behandeld door een klachtenfunctionaris en eventueel een klachtencommissie.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kan je via de link downloaden: Reglement Geschillencommissie

Heeft u onvrede of een klacht en komt u er met de therapeut niet uit, meld dan de klacht eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommisssie.
De praktijk is aangesloten bij Cam Coöperatie.

BATC Zorgverleners voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijke normen. Elk jaar wordt de BATC Zorgverlener opnieuw getoetst.
Voor meer informatie over de BATC: www.batc.nl

 

  Cam Cooperatie