Contact: 06 4011 8916

Praktijk Nishkampa

BATC Complementair Therapeut 

Professionaliteit

Opleiding

 

Sinds 2023 ben ik gediplomeerd rouwbegeleider/ verliescounselor en heb mijn studie gevolgd bij Land van Rouw.
Dit is een tweejarige post-HBO opleiding die gaat over het begeleiden van verlieservaringen en hechtings- en verliestrauma's.
Het systemisch denken en werken is een belangrijke basis van de opleiding, gecombineerd met lichaamswerk.

 

Masterclass: De bewegingen van de Ziel, gegeven door Wibe Veenbaas bij Phoenix.


Sinds 2015 werk ik met Spagyriek en heb ik mijn diploma Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ behaald. 
Op de site van de Spagyriek apotheek kan je bevoegde voorschrijvers en therapeuten vinden. Als gediplomeerd Spagyriek Therapeut heb ik een zeer uitgebreide opleiding gevolgd en volg ik bijscholingen en seminars om mijn kennis actueel te houden. Op de site van de Spagyriek apotheek staan voorschrijvers (V) en Spagyriek Therapeuten (ST) vermeld. ST betekend dat je de opleiding hebt gevolgd voor Spagyriek Therapeut.
De opleiding Spagyriek Therapeut™ heb ik gevolgd bij Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland.

 

In 2016 heb ik mijn studie HBO Medische basiskennis afgerond die voldoet aan de Plato eindtermen.
Ook heb ik in dat jaar mijn drie jarige opleiding afgerond Persoonlijke groei en Bewustzijnsontwikkeling. Binnen deze opleiding ben ik mede gespecialiseerd in het begeleiden van Stress en Burn-out klachten en Rouw en Verliesverwerking.
Tevens heb ik mijn opleiding afgerond Persoonlijke groei door numerologie en het enneagram.

 

In 2015 heb ik mijn driejarige opleiding bloesemtherapie Spirit of the Blossom™ afgerond. Tevens heb ik een opleiding gedaan als Bachbloesem therapeut.
In 2015 heb ik ook mijn diploma behaald van de driejarige opleiding Universal Cosmic Healing™.

 

Mijn driejarige opleiding als Counselor heb ik gevolgd bij de Academie voor Counselling en Coaching. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond.
Diploma: Gesprekstherapie en Coaching
Diploma: Specialist Counsellor en Coach
Diploma: Professioneel Counsellor en Coach

 

Sinds 2005 heb ik mijn studie HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgerond aan de HVA te Amsterdam en ben ik werkzaam als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

 

Training 

 

In 2023 heb ik een twee daagse training Persoonlijk leiderschap gevolgd gegeven door Wibe Veenbaas bij Phoenix.

In 2019 heb ik de 5-daagse training gevolgd Professioneel Begeleiden bij Verlies van Gezondheid bij Virtus. Tijdens deze training stond de systemische benadering van verlies van gezondheid centraal, de copingstijlen, methodieken, omgaan met ernstige ziekte, lijden, lijdensdruk en veerkracht en de invloed op relaties en het gezin. Als iemand moet leren leven met de dreiging van ziekte en achteruitgang kan het helpen om steun te zoeken bij iemand die onbevooroordeeld luistert naar de angst, die geen oplossingen aandraagt maar de ruimte geeft om de angst uit te spreken.

In 2019 heb ik deelgenomen aan de vierdaagse training Begeleiden bij Verlies en Rouw bij Brightblue coaching & training, trainer Jeanne van Mierlo. Tevens volg ik jaarlijks de Ervarings- en Supervisie dag Begeleiden bij Verlies en Rouw.

In 2019 heb ik deelgenomen aan de training Verlies in Beeld, werken met duplo-materiaal rond verlies bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Via het werken met duplo poppetjes wordt het eigen verhaal inzichtelijk gemaakt via het beeld, dit werkt helend. Door naar je eigen opstelling van poppetjes te kijken, kan de gebeurtenis inzicht geven in bepaalde patronen.

 

In 2016 heb ik meerdere cursussen gevolgd aromatherapie bij Volatile en Sango.

 

Bijscholing en workshops

 • Stress en Burn-out
 • Systemisch Coachen en Counsellen
 • Spirituele Verlies en Rouwverwerking
 • Stervensbegeleiding en Palliatieve zorg
 • Creatieve werkvormen
 • Mandala tekenen mbt bewustzijnsontwikkeling
 • Tekentaal
 • Tafelopstellingen
 • Workshop Zelfvertrouwen
 • Begeleiden bij allerlei vormen van angst
 • Hoogsensitiviteit bij volwassenen
 • Het begeleiden van dwangstoornissen
 • Cursus Persoonlijk Leiderschap – Wibe Veenbaas
 • Transities
 • EFT