Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Contact: 06 4011 8916

Hooggevoeligheid

Als je hooggevoelig bent dan ben je meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merk je meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en  Hooggevoeligheidintensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Je kan letterlijk overprikkeld raken door een teveel aan (sterke) prikkels. In het dagelijkse leven is het bijna een onmogelijke opdracht om jezelf af te sluiten van de wereld om je heen.

Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn op je werk, je persoonlijke leven en in je relaties. Als hooggevoelig persoon kan je last hebben van deze eigenschap, je kan je af gaan vragen wat er mis is met je,  je kan de behoefte krijgen om jezelf te veranderen, je hooggevoeligheid gaan onderdrukken of negeren. 

Door het bewustzijn en accepteren van je hooggevoeligheid kan deze echter van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave worden. Hiertoe is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust. 

Als hoogsensitieve natuurgeneeskundig therapeut/ counselor heb ik geleerd om dit positief te benaderen. Ik weet waar jij over praat. Met mijn praktijk wil ik jou begeleiden met het verkrijgen van inzicht en zelfbewustzijn. Samen gaan we aan de slag met het wegnemen van belemmering of overtuigingen, waardoor je weer optimaal kunt genieten van het leven. Tevens is het mogelijk om ondersteuning te krijgen vanuit de natuurgeneeskunde.

Thema's die besproken kunnen worden:

  • Omgaan met hoogsensitiviteit
  • Wat zijn jouw doelen/verlangens in dit leven?
  • Wie ben ik, wat wil ik, welke keuzes moet ik maken?
  • Omgaan met perfectionisme, onzekerheden, faalangst
  • Verwerken van een stuk verleden
  • Balans in spanning en ontspanning
  • Het versterken van de innerlijke kracht
  • Je energiepeil

 

Wat is spirituele counselling

Voor mij betekent spiritueel zijn nadenken over het doel van je leven. Ieder mens wordt geboren met een bepaalde wijsheid. Die kan zich gedurende je leven ontluiken, waardoor je op zoek gaat naar je ware kern. Door je te verbinden met je eigen spiritualiteit zul je jezelf weer verder kunnen ontdekken en ontwikkelen. We leven in een tijd van verandering waarin meer en meer mensen ontwaken, dichterbij zichzelf komen, meer gaan voelen en waarnemen en willen weten wat hun levensdoel is.

Vaak lopen mensen vast in hun spirituele groei en ontwikkeling. Dit komt omdat het jaren en generaties lang niet gebruikelijk is geweest om hiermee bezig te zijn. Op school leren we om alles te begrijpen en te weten, maar we leren niet hoe we om kunnen gaan met onze gevoelens en wat we ervaren. Door meer naar je gevoel te gaan luisteren kom je meer in contact met je innerlijke kracht, je intuïtie en mogelijkheden. Hierdoor ontstaat meer rust en balans in je leven.

Als spiritueel counsellor, healer, bloesemtherapeut en spagyriek therapeut werk ik vanuit een holistische visie. Dit betekend dat er niet alleen gekeken wordt naar de specifieke klacht waar je last van hebt, maar naar jou als mens in zijn totaliteit. Vanuit de holistische visie ontstaat ziekte vanuit een disbalans tussen lichaam, geest en ziel. Dit betekent dat zowel je eet- en leefwijzen, evenals je emotionele- en mentale gesteldheid, erfelijke invloeden en externe omgevingsfactoren mede een invloed hebben op wie je bent en hoe jij je voelt.

Door vanuit een spirituele holistische visie samen naar de oorzaak te kijken en hier inzicht in te krijgen kunnen sommige klachten verdwijnen of verminderen. De klachten kunnen zonodig naar behoefte ondersteund worden met healing, bloesemtherapie of spagyriek plantgeneeskunde. Sommige klachten of ziekten zijn helaas blijvend, door inzichten en ondersteuning met healing en natuurlijke geneeswijzen kunnen ze beter gedragen worden en zal er meer kwaliteit van leven en vitaliteit ervaren kunnen worden.

Als spirituele counsellor, healer, bloesemtherapeut en spagyriek therapeut is het mijn passie om cliënten zo goed mogelijk te helpen met hun hulpvraag.
De hulpvragen kunnen gericht zijn op levensvraagstukken, spirituele- en persoonlijke groei, emotionele processen, allerlei vormen van angst, tijdens een ziekteperiode, verlies en rouwprocessen, stress en burn-out klachten en bij psychische en fysieke klachten.


Wat is een registercounsellor

Een Registercounsellor ABvC® begeleidt de client in processen rond persoonlijke groei, ontwikkeling en het eigen kunnen. Daarbij komen niet alleen de actuele klachten aan bod, maar alle levensomstandigheden waarbij eigenwaarde, gezondheid, vitaliteit, geluk en zingeving een rol spelen. Zo wordt gewerkt aan herstel en duurzame verandering en wordt terugval of symptoomverschuiving voorkomen.
Een registercounsellor ondersteunt en begeleidt je professioneel en persoonlijk bij moeilijke of pijnlijke situaties in je leven.

Counsellors die aangesloten zijn bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABVC) worden Registercounsellors ABvC® genoemd. Een registercounsellor is hbo- of universitair opgeleid, voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is gespecialiseerd in psychosociale en psychotherapeutische begeleiding. De ABVC staat als beroepsvereniging voor het uitdragen van een efficiente en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Om de professionele kwaliteit te waarborgen is voortdurende bij- en nascholing verplicht, net als intervisie en supervisie. Jaarlijks wordt een registercounsellor opnieuw getoetst of er nog voldaan wordt aan de kwaliteitseisen.
De ABVC werkt met een gedragscode en een klachtenreglement. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van counselling (gedeeltelijk).
Een werkgever biedt soms ook mogelijkheden om tegemoet te komen in de kosten.
In bepaalde gevallen kan je gebruik maken van regelingen zoals het Persoonsgebonden budget (PGB), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of belastingaftrek.

Als registercounsellor heb je een geheimhoudingsplicht. Ook wanneer het counsellingtraject wordt vergoed door een derde partij.
Na het afsluiten van het traject blijft je dossier onder de geheimhoudingsplicht gewaarborgd.


Life Coaching Amsterdam

Welkom op de site van life coaching Amsterdam, praktijk voor spirituele coaching en counselling en paramedisch natuurgeneeskundige therapie. Als life coach help ik mensen op alle levensgebieden, zowel werk als privé. Ik geef ondersteuning om de diepste wensen en talenten vorm te geven en je leert omgaan met de obstakels die je op je pad tegen komt.
De consulten bij life coaching Amsterdam worden gegeven in Amsterdam, de Ruimte, Weesperzijde 79a.

Wil je meer weten of een afspraak maken klik hier

Life coaching Amsterdam: wat is het

In de huidige complexe maatschappij worden er steeds hogere eisen gesteld, zowel op het werk als in de privé-sfeer. Je moet niet alleen veel presteren op je werk, maar ook thuis.
Mensen ervaren daarom vaak onzekerheid, faalangst, je weet niet wat je wil, stress, problemen in de relatie enz. Het gevolg daarvan is dat het leven niet loopt zoals je zou willen. Daardoor ga je jezelf steeds onzekerder voelen en krijg je steeds meer stress. In het ergste geval zakken mensen in een depressie of burnout. Dan ligt alles stil. Om die obstakels op te ruimen hebben mensen een lifecoach nodig.

Life coaching Amsterdam: voor wie

Voor een ieder die zich wil ontwikkelen en tot volledige ontplooiing wil komen. Ieder mens heeft vele gebieden in zich waarin hij tot ontplooiing wil komen, in ieder mens zit dit natuurlijke verlangen. Dit verlangen is gericht op het ontplooiien van onze talenten en het creëren van een evenwichtige groei van de persoonlijkheid. We zijn gelukkig als we naar onze verlangens luisteren. Het zijn hele speciale verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen.
Tijdens life coaching stel ik regelmatig de vragen: Wat wil je nu werkelijk in het leven? Waar ligt jouw passie? Wat is werkelijk zinvol in jouw leven? Waar ben je echt goed in? Met wat voor mensen wil jij echt omgaan? 
Deze diepe verlangens zijn in feite uitingen van onze belangrijkste levensopdrachten. Het zijn boodschappen uit ons hart die ons vertellen wat we in ons leven het beste kunnen doen.

Bij life coaching besteden we aandacht aan wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Ieder mens wordt geboren met een aantal talenten, bij life coaching besteden we aandacht aan deze talenten en hoe die het beste tot bloei kan worden gebracht. Ook kijken we naar eventuele remmingen die de ontplooiing van onze talenten tegenwerken.
Om gelukkig te zijn in het leven en om mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen, is het belangrijk om deze gebieden in balans te brengen. 

Life Coaching Amsterdam: werkwijze

In het eerste gesprek vindt er een intake plaats waarin we je situatie bespreken, wat het probleem is en welke klachten er zijn. We kijken samen of life coaching mogelijkheden biedt voor jouw vraag en jouw persoonlijke situatie.
Sessies kunnen behalve in persoonlijke gesprekken ook plaats vinden via skype of e-mail.

Life Coaching Amsterdam: over Nishkampa

Mijn naam is Nishkampa van de Breevaart en ik ben oprichtster van Praktijk voor Coaching & Counselling en Praktijk Nishkampa voor spirituele Coaching & Counselling en natuurgeneeskundige therapie te Lelystad.
Ik ben een geregistreerd register Counselor en werkzaam in Lelystad en Amsterdam.
Ik ben afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener op de HVA te Amsterdam en afgestudeerd als Coach en Counselor aan de academie voor Counselling en Coaching. Aansluitend daarop heb ik verscheidene opleidingen gevolgd binnen de natuurgeneeskunde, inmiddels ben ik geregistreerd als Paramedisch en Natuurgeneeskundig therapeut.
Ik heb ruim ervaring, sinds 2009 begeleid ik mensen bij hun proces.

Life Coaching Amsterdam: afspraak maken en tarieven

Tarief: klik hier

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling. Dit is afhankelijk van de soort zorgverzekeraar en zorgpolis.
Tevens ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ABVC, BATC en RBCZ.

Wil je meer weten of een afspraak maken klik hier
Tel: 06-40118916

 

Life Coaching Lelystad

Life Coaching Lelystad

Welkom op de site van Life Coaching Lelystad, praktijk voor natuurlijke geneeswijzen, healing, coaching en counselling. Life coaching is geschikt voor alle levensgebieden, zowel werk als privé. Je krijgt ondersteuning om je diepste wensen en talenten vorm te geven en je leert omgaan met de obstakels die je op je pad tegen komt.

Life Coaching Lelystad: wat is het

Mensen ervaren vaak onzekerheid, doordat er in onze huidige complexe maatschappij steeds hogere eisen gesteld worden, zowel op het werk als in de privé sfeer. Dit kan faalangst geven doordat je niet weet wat je wil, het geeft stress, problemen in je relatie enz. Het gevolg daarvan is dat het leven niet loopt zoals je zou willen, je gaat je onzekerder voelen en je krijgt steeds meer stress. Daardoor kan er een depressie of burnout ontstaan. Dan kan alles stil komen te liggen. Om die obstakels op te ruimen hebben mensen een lifecoach nodig.

Life coaching Lelystad: voor wie

Tijdens life coaching stel ik regelmatig de vragen: Wat wil je nu werkelijk in het leven? Waar ligt jouw passie? Wat is werkelijk zinvol in jouw leven? Waar ben je echt goed in? Met wat voor mensen wil jij echt omgaan?
Life coaching is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen en tot volledige ontplooing wil komen. Ieder mens heeft vele gebieden in zich waarin hij tot ontplooing wil komen. In ieder mens zit dit natuurlijke verlangen, wat gericht is op het ontplooien van onze talenten en het creëren van een evenwichtige groei van onze persoonlijkheid. Het zijn speciale verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen.

Life coaching Lelystad: resultaat

Ieder mens wordt geboren met een aantal talenten, bij life coaching besteden we aandacht aan deze talenten en hoe die het beste tot bloei kunnen worden gebracht. Ook kijken we naar eventuele remmingen die de ontplooing van onze talenten tegenwerken.
We besteden aandacht aan wie je bent, wat je wilt en wat je kan en brengen balans op die gebieden in je leven die balans nodig hebben. Je zal je na verloop van tijd meer in harmonie voelen komen en geestelijk en lichamelijk meer in balans.

Life coaching lelystad: werkwijze

In het eerste gesprek bespreken we je situatie, we kijken wat het probleem is en welke klachten er zijn. Samen kijken we of life coaching mogelijkheden biedt voor jouw vraag en jouw persoonlijke situatie.
Sessies kunnen behalve in persoonlijke gesprekken ook plaats vinden via skype of e-mail. 

Life coaching lelystad: over nishkampa

Mijn naam is Nishkampa van de Breevaart en ben oprichtster van Praktijk Spirituele Coaching & Counselling te Lelystad. Ik ben een geregistreerd Coach en Counsellor en werkzaam met mijn praktijk in Lelystad en Amsterdam.
Ik ben afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de HVA te Amsterdam en afgestudeerd als Coach en Counselor aan de academie voor Counselling en Coaching. Aansluitend daarop heb ik verscheidene opleidingen gevolgd binnen de natuurgeneeskunde.
Ik heb ruim ervaring, sinds 2009 begeleid ik mensen bij hun proces.

Life coaching Lelystad: afspraak maken en tarieven

Consult   1 uur      60 euro 
Consult   1,5 uur   85 euro 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de behandeling. Dit is afhankelijk van de soort zorgverzekeraar en zorgpolis.
Tevens ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ABVC en RBCZ.

Wil je meer weten of een afspraak maken klik hier 
Tel: 06-40118916 

 

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok